Kasutamistingimused

Veebikeskkonna melu.tv kasutamisega nõustute kõigi veebikeskkonnas kehtivate kasutustingimustega. Kasutustingimuste muutmise õigus kuulub Telemelu OÜ-le.

Autoriõigused

Melu.tv veebikeskkonnas avaldatud teosed kuuluvad Telemelu OÜ-le. Keelatud on avaldatud materjali reprodutseerimine, töötlemine ja levitamine ärilisel eesmärgil ilma Telemelu OÜ loata.

Kasutajal on keelatud esineda keskkonnas avaldatud materjali autorina. Keelatud on teoste levitamine viitamata teoste allikale.

Telemelu OÜ autoriõigused keskkonnas avaldatud materjalile laienevad ka veebikeskkonna kujundusele ja Melu.tv logole.

Kommentaarium

Veebikeskkonna Melu.tv kommentaarium on modereeritud. Telemelu OÜ-l on õigus kustutada sobimatud, ebaseaduslikud ja laimavad kommentaarid.

Keelatud on veebikeskkonna kommentaariumisse kirjutada solvavaid, laimavaid või alandavaid kommentaare.

Reklaam

Reklaam